Gjennom medlemskapet i OIL kommer vi tettere på innovasjonsmiljøer både i og utenfor Norge.
OIL legger til rette for gode arenaer for møter med andre innovative private og offentlige aktører og for inspirasjon rundt innovative samarbeidsformer fra flere av verdens ledende universiteter.

Åse Lunde

Direktør digitalisering og forretningsutvikling, Entra

Nyheter

intra.work

delta i vårt community